Khách sạn

Giá : 870.000 VNĐ
Địa chỉ liên hệ: 15 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Xếp hạng: khách sạn 3 sao
Giá : 809.000 VNĐ
Địa chỉ liên hệ: Số 14 phố Hồ Giám, quận Đống Đa, Hà Nội
Xếp hạng: khách sạn 3 sao
Giá : 1.260.000 VNĐ
Địa chỉ liên hệ: 4 Nguyễn Trường Tộ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Xếp hạng: khách sạn 3 sao
Giá : 1.050.000 VNĐ
Địa chỉ liên hệ: 23 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Xếp hạng: khách sạn 3 sao
Giá : 800.000 VNĐ
Địa chỉ liên hệ: Số 3 ,Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Xếp hạng: khách sạn 3 sao